Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Mänskliga rättigheter regleras i allt fler rättighetskataloger, i en allt mer komplicerad regelstruktur. För att mänskliga rättigheter skall kunna bli verkningsfulla och inte bara ”ord på papper” gäller att vi förstår vad rättigheterna betyder, vad deras materiella innehåll är. För att sedan kunna förverkliga rättigheterna krävs också att vi finner vägar att omsätta dem i praktiken. Det sker genom bl.a. det förvaltningsrättsliga regelverket på lokal, regional och nationell nivå. I detta seminarium problematiseras möjligheter som ”human rights by design” medför för förverkligandet av mänskliga rättigheter i en svensk kontext. Betydelsen av statistiskt underlag för att kunna tillse att rättigheterna respekteras och förverkligas på lokal, regional och nationell nivå diskuteras. Detta blir än viktigare när det handlar om de mest utsatta i vårt samhälle.

Medverkande: 

  • Anna-Sara Lind, Universitetslektor i offentlig rätt, Docent vid juridiska institutionen Uppsala universitet
  • Morten Kjaerum, Director, Raul Wallenberginstitutet Lunds universitet

Moderator:

  • Jenny Ehnberg, Universitetslektor vid Teologiska institutionen, mänskliga rättigheter Uppsala universitet

Relaterade artiklar