Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

Rasism i Sverige är ingenting nytt, människor i Sverige har utsatts för rasism i flera hundra år. Vilket ansvar har det offentliga Sverige för detta? Under detta seminarium behandlas frågan utifrån vad som stadgas i svensk grundlag och lag och de internationella åtaganden som Sverige ingått i form av bl.a. konventioner om mänskliga rättigheter. Kunskapen om det offentligas ansvar kopplas samman med dagsaktuell forskning om bland annat antimuslimsk rasism. Vi kommer att kunna problematisera de spänningar som faktiskt finns mellan likabehandling, mänskliga rättigheter och rasism. Seminariet syftar också till att synliggöra behovet av mer forskning och de deltagande kommer att ringa in ett antal problem smed bäring på rasism som ännu inte är lösta eller ens upptagna i svensk forskning.

Medverkande:

  • Anna-Sara Lind, Universitetslektor i offentlig rätt, Docent vid juridiska institutionen Uppsala universitet
  • Per-Erik Nilsson, Föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR Uppsala universitet

Moderator:

  • Jenny Ehnberg, Universitetslektor vid Teologiska institutionen, mänskliga rättigheter Uppsala universitet

Relaterade artiklar