Mänskliga rättighetsdagarna den 17 – 19 november

Vilka krav ställer de mänskliga rättigheterna på dig och din verksamhet i staten?

Uppsala universitet utbildar statligt anställda i mänskliga rättigheter på regeringens uppdrag.
Vi medverkar som samarbetspart vid Mänskliga rättighetsdagarna den 17 – 19 november 2016 i Malmö.

Temat är – Det handlar om dina rättigheter.  

De mänskliga rättigheterna reglerar framförallt relationen mellan individ och stat. De sätter gränser för statens maktutövning samtidigt som de mer positivt anger vad det allmänna är skyldigt att göra för varje individ. Regeringen har en särskild roll i arbetet med mänskliga rättigheter, men ansvaret för att de mänskliga rättigheterna efterlevs är gemensamt för all statlig och kommunal verksamhet.

De mänskliga rättigheterna ska förstås som bindande åtaganden för hela den offentliga sektorn. Rättigheter som är bindande för dig och din myndighets verksamhet.

Mänskliga rättighetsdagarna är ett tillfälle att samverka och lära mer om de mänskliga rättigheterna ur ett rättighetsperspektiv.

Uppsala universitet bidrar bland annat med seminarier på temat om MR i och inför kris: hur kan vi värna rättsstaten? och Mänskliga rättigheter – rätt, politik och moral och finns också på plats som utställare.

Mänskliga rättighetsdagarna!

Relaterade artiklar