Fördjupningskurs i Mänskliga rättigheter

Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning

Mer info på kurssidan!

Anmälan är stängd – med det finns några platser kvar – kontakta eva.norgren@uadm.uu.se

Relaterade artiklar