Frukostseminarium 4 okt

  • Mänskliga rättigheter tar allt större plats i debatten och i det dagliga arbetet inom staten. Vid detta frukostseminarium kommer Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt, att diskutera varför det är viktigt att ha mänskliga rättigheter i bakhuvudet och hur man praktiskt ska tillämpa dem. Fokus ligger på den rättsliga metoden vid tillämpning av mänskliga rättigheter.