Frukostseminarium

”Mänskliga rättigheter som styrmedel i statsförvaltningen”

Det som ibland kallas för ett människorättsbaserat arbetssätt utgår ifrån idén om att de mänskliga rättigheterna både utgör målsättningar och medel, de ska därför finnas med i alla led i verksamheten; i planering, genomförande och uppföljning. Men vad innebär ett sådant förhållningssätt i praktiken, hur kan vi jobba med de mänskliga rättigheterna i offentlig verksamhet? Hur relaterar de till andra viktiga perspektiv såsom icke-diskriminering, tillgänglighet och jämställdhet?

Mänskliga rättigheter anger vad som får och bör göras mot individer och grupper av människor. Genom att ange vad som är nödvändigt för att individers lika värde och värdighet ska respekteras sätter de mänskliga rättigheterna  gränser för statens maktutövning. Legitim maktutövning förutsätter alltså god kännedom om människors lika värde och rättigheter.

Att de mänskliga rättigheterna respekteras är också avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en demokratisk samhällskultur. En förvaltning som aktivt jobbar med och för mänskliga rättigheter bidrar till att stärka medborgarnas kunskap om rättigheter och hur de kan använda sig av dem. Ett tydligt och långsiktigt arbete med de mänskliga rättigheterna kan på så sätt öka engagemang och deltagande i utformning och styrning av samhället.

Välkommen till frukostseminariet där dessa frågor diskuteras.

Seminarieledare: Jenny Ehnberg, teologie doktor i etik och lektor i mänskliga rättigheter vid teologiska institutionen, Uppsala Universitet.

När: 22 september 8.00-10.00
Var: Stockholm City Conferense Centre, Drottninggatan 71b
Lokal: Norra Latin

OBS begränsat antal! Frukost från 8.00, seminariet börjar 8.30

Relaterade artiklar