Frukostseminarium Stockholm

Dagens ämne: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt vid juridiska inst. Uppsala universitet, diskuterar principen om fördragskonform tolkning, dvs hur den internationella rätten kan användas inom ramen för det svenska rättssystemet. Fokus för presentationen ligger på myndigheter och hur internationell rätt kan få genomslag i deras verksamhet.

Tid: Frukost 08.00 – 08.30

Seminariet 08.30 – 10.00

Lokal: F7 Möten & konferens, Flemminggatan 7, 112 26 Stockholm