Frukostseminarium

Hur du kan använda och implementera webbutbildningen i din myndighet

Välkommen till ett frukostmöte den 3 oktober där du får tips om hur du kan använda och implementera den webbaserade introduktionen i mänskliga rättigheter i eget LMS.

Introduktion till mänskliga rättigheter för dig som arbetar i offentlig sektor är en förvaltningsgemensam webbutbildning i förvaltningens grundläggande värden. Vid frukostmötet får du tips om hur du och din myndighet kan använda webbutbildningen som en av flera kompetensutvecklingsinsatser som utvecklats inom aktuellt regeringsuppdrag.

Webbutbildningen kan kostnadsfritt användas av statliga myndigheter. Vid frukostmötet får du bland annat tips om hur du kan implementera utbildningen i eget LMS, hur den kan genomföras enskilt eller i grupp och som en introduktion av nyanställda. Du får även information om och kan komma med förlag till kommande uppdateringar.

Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar som kompetens- och utbildningsansvarig vid myndigheten, LMS-ansvarig, kompetensutvecklare eller ansvarig inom området för mänskliga rättigheter.

Vid frukostmötet medverkar Patrik Åkesson och Eva Norgren från Uppsala universitet samt Magnus Seter från Houdini Groups AB.

  • När: 3 oktober
  • Var: Stockholm Waterfront, Nils Ericsson Plan 4
  • Sista anmälningsdag: 30 sept.
  • OBS begränsat antal! Frukost från 8.00, seminariet börjar 8.30

 

Relaterade artiklar