Grundkurser i mänskliga rättigheter

Juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet har utvecklat en grundutbildning inom mänskliga rättigheter.

Grundutbildningen är grundläggande och mångvetenskaplig till sin karaktär. Den behandlar flera vetenskapliga perspektiv och övergripande kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt grundläggande tillämpning av rättsregler. Av särskild betydelse är hur de mänskliga rättigheterna inverkar på den egna yrkesutövningen i rollen som statstjänsteman och i rollen som ansvarig för förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Se mer information på kurssidan!

Relaterade artiklar