Fördjupningskurs i Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv

Mer info och kursanmälan hittar du på kurssidan!

Relaterade artiklar