Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar och de mänskliga rättigheterna

Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbestämningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. I samtalet granskas utvecklingen och relateras till sådana generella trender såsom juridifiering av de mänskliga rättigheterna och teknokratisering av mänsklig utsatthet.

 Torsdag 15 november 2018 16:30 – 17:30 i sal C6

Föreläsare: Elena Namli, Linde Lindkvist, Rebecca Stern
Moderator: Jenny Ehnberg