Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar – vad står på spel? – Almedalen

Sverige är känt i hela världen för att ta de mänskliga rättigheterna på stort allvar. Men hur är det i praktiken? De medicinska åldersbedömningarna av unga flyktingars påstådda ålder ställer frågorna på sin spets. Är de tecken på en förändring av vår rättighetskultur och vårt samhällsklimat?

Samtidigt som Sverige vill stärka barnens rättigheter genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa. Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbedömningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. Hur förhåller sig denna praxis till Barnkonventionens krav och Sveriges internationella åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna? Många är kritiska till metoden eftersom den är osäker. Det finns dock mer fundamentala och till sin natur politiska problem relaterade till medicinska åldersbedömningar. I samtalet granskas metoden såsom ett led i en pågående förändring av den svenska rättighetskulturen. Vad innebär denna förändring för de mest utsatta? Vad innebär den för demokratins framtid?

  • Linde Lindkvist, dr. i mänskliga rättigheter, Uppsala universitet, teologiska institutionen
  • Elena Namli, professor i etik, Uppsala universitet, teologiska institutionen
  • Maria Ripenberg, moderator, Opinionsbildare och journalist, Uppsala Nya Tidning