Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna – Almedalen

Den globala rörelsen MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnors ställning i samhället. Vad är juristens roll och ansvar?

Fokus är i första hand rättsliga frågor kopplade till #MeToo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv, inte minst inom ramen för juristutbildningen.

Medverkande:

  • Patrik Bremdal, Lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen
  • Moa Kindström Dahlin, Lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen
  • Elena Namli, moderator – professor i etik, Uppsala universitet, teologiska institutionen