Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna

Detta väcker många intressanta frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnans ställning i samhället. I detta samtal mellan Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin diskuteras rättsliga frågor kopplade till #metoo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv, inte minst inom ramen för juristutbildningen.

 Torsdag 15 november 2018 15:00 – 16:00 i sal C6

Föreläsare: Moa Kindström Dahlin, Patrik Bremdal
Moderator: Elena Namli