Seminarium, presentation av UKÄ:s nya rapport

Presentation av huvudresultaten i UKÄ:s rapport ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – rapportering av ett  regeringsuppdrag”.

Välkommen att diskutera bland annat följande frågor:

  • Varför är det viktigt att frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn tas upp i högre utbildning?
  • I vilken utsträckning undervisar man om dessa frågor på olika yrkesexamens- program i högskolan?
  • Hur kan man undervisa om dessa frågor även med begränsade resurser?
  • Vilket stöd kan lärosätena få för att stärka undervisningen?

Länk till UKÄ:s hemsida med mer info!

Ladda ner rapporten här!

Relaterade artiklar