Uppsala universitet bjuder in till en konferens den 8 december 2016

Tema: Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

Konferensen genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag Uppsala universitet har att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Vid konferensen medverkar forskare från Uppsala universitet som diskuterar vad människorättsåtaganden betyder inom en legitim demokratisk förvaltning. Medverkar gör även politiker och representanter från statsförvaltningen. Bland de medverkande är professor emeriti Lena Marcusson, chef för DO:s processenhet Martin Mörk, professor Elena Namli och professor Karin Åhman.

Under konferensen får du möjlighet till samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte. I det avslutande panelsamtalet medverkar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Arbetar du inom det offentliga, innebär din befattning ett större ansvar och vill du och dina medarbetare förvalta den statliga makten så att de mänskliga rättigheterna respekteras – välkommen att delta!

Konferensen genomförs i Stockholm den 8 december klockan 10 – 17. Deltagande är kostnadsfritt för statligt anställda.

Anmälan! Hela programmet!
och ev. hotellbokning hittar du på sidan
 Aktuellt!

Relaterade artiklar