Utbildning på avancerad nivå – 4 dec

I sin verksamhet ska myndigheterna beakta flera olika perspektiv och förhålla sig till de ramar som t ex arbetet med jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och lika villkor anger. Mänskliga rättigheter upplevs inte sällan som ytterligare ett ”påbud”/perspektiv, och ibland också som något som tar tid och fokus från den ”ordinarie” verksamheten.

Anmälan och mer info här! Mänskliga rättigheter som värdegrund!

Kursen ges i Stockholm, F7 Möten & Konferens, Flemminggatan 7

Kontakta mig om du har frågor – eva.norgren@uadm.uu.se

Relaterade artiklar