Utbildning på avancerad nivå

Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda

Denna kursdag är praktiskt inriktad och syftar till att ge den enskilde kursdeltagaren verktyg för att i sin tjänsteutövning ”tänka” mänskliga rättigheter, såväl på hemmaplan som i internationellt arbete. Dagen är uppdelad i tre delar.

Den första delen fokuserar på frågan vad det innebär att tillämpa rättigheter. Att tillämpa mänskliga rättigheter innebär att tänka i både positiva och negativa termer, det vill säga, både att avstå från att agera på ett visst sätt och att aktivt agera på ett visst sätt. Vad innebär det för tjänsteutövningen på en myndighet?

Därefter behandlas frågan om tolkning av rättigheter. Det förväntas av Sverige att Sveriges myndigheter i sin verksamhet följer internationella konventioner och, om lagstiftningen inte stämmer överens med dessa, att man tillämpar och tolkar ”i ljuset av” konventionerna. Vad betyder egentligen detta i praktiken?

Den sista delen ägnas åt att göra nedslag i några utvalda mänskliga rättigheter. Deltagarna får inför denna kursdag skicka in en kort beskrivning av en situation från sin arbetsplats som vi kan klä i termer av mänskliga rättigheter. Situationen kan vara verklig eller fiktiv. Utifrån dessa beskrivningar försöker vi skapa en verktygslåda för hur man praktiskt kan ”tänka” mänskliga rättigheter i tjänsteutövningen.

Aktuell praxis presenteras på ett överskådligt sätt, för att därefter låta kursdeltagarna diskutera och tillsammans formulera vad detta betyder för just deras arbete.

Medverkande lärare är forskare/lärare från de juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet.

Förkunskaper: Deltagare vid kursen bör ha genomgått Introduktion till mänskliga rättigheter (webbutbildning), samt Grundutbildning i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper om arbete med mänskliga rättigheter i statlig förvaltning.

Kursintyg: Kursintyg om deltagande delas ut efter avslutad kurs.

Kontakt:

Vid frågor om praktiska arrangemang, kontakta Eva Norgren, tel 018-4711898, eva.norgren@uadm.uu.se

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Åsa Elmerot, universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, asa.elmerot@jur.uu.se

 

Relaterade artiklar