Utbildning på avancerad nivå

Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning

Från att traditionellt sett ha varit ett nationellt område, har regleringen av förvaltningen och dess arbetssätt kommit att innehålla allt mer internationella inslag. Europarådet och EU har idag ett stort antal instrument och källor som riktar sig till medlemsstaternas interna förvaltningar. Inom Europarådet finns ett pågående arbete med att utveckla principer för hur en rättssäker och förutsebar förvaltning ska fungera och Europadomstolen har i sin rättspraxis tagit ställning till ett flertal frågor med relevans för förvaltningarnas arbetssätt.  EU har idag flera olika kanaler för att ställa krav på de nationella förvaltningarna genomför EU-rätten på ett rättssäkert sätt, med beaktande av enskildas grundläggande rättigheter, genom sekundärlagstiftning, EU-domstolens rättspraxis, liksom genom kommissionens övervakning av medlemsstaterna. Samtidigt kommer rapporter i media om att rättsstatsprinciper och skydd för mänskliga rättigheter är mer utmanade i Europa än på länge.

Under denna kursdag kommer Europarådets respektive EU:s arbete för en rättssäker förvaltning byggd på rättsstatsprincipen att analyseras, med fokus på vilka instrument som finns tillgängliga för att förverkliga rättigheterna och principerna på nationell nivå.

Medverkande lärare är forskare/lärare från de juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet.

Förkunskaper: Deltagare vid kursen bör ha genomgått Introduktion till mänskliga rättigheter (webbutbildning), samt Grundutbildning i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper om arbete med mänskliga rättigheter i statlig förvaltning.

Kursintyg: Kursintyg om deltagande delas ut efter avslutad kurs.

Kontakt:

Vid frågor om praktiska arrangemang, kontakta Eva Norgren, tel 018-4711898, eva.norgren@uadm.uu.se

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Jane Reichel, professor vid juridiska institutionen, jane.reichel@jur.uu.se

Relaterade artiklar