Utbildning på avancerad nivå

Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv

I sin verksamhet ska myndigheterna beakta flera olika perspektiv och förhålla sig till de ramar som t ex arbetet med jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och lika villkor anger. Mänskliga rättigheter upplevs inte sällan som ytterligare ett ”påbud”/perspektiv, och ibland också som något som tar tid och fokus från den ”ordinarie” verksamheten.

Under denna kursdag fördjupar vi diskussionen om hur dessa perspektiv förhåller sig till varandra? Finns det risk för ”perspektivträngsel” där de olika områdena riskerar att konkurrera ut varandra? Hur kan vi arbeta med mänskliga rättigheter som en samlande plattform som ger möjligheter att uppnå målet att enskilda ska få ett både värdigt och likvärdigt bemötande i sina kontakter med myndigheterna? Kursen sätter därför fokus på frågor gällande bemötande men även på värdegrundsarbete och de insatser som görs och kan göras för att ”bygga in” ett människorättsperspektiv i myndigheternas verksamheter.

Nyckelord: Bemötande, Likabehandling, Lika villkor, tillgänglighet, HBTQ, Värdegrundsarbete, människorättsbaserat arbete

Medverkande lärare är forskare/lärare från de juridiska och teologiska institutionerna vid Uppsala universitet.

Förkunskaper: Deltagare vid kursen bör ha genomgått Introduktion till mänskliga rättigheter (webbutbildning), samt Grundutbildning i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper om arbete med mänskliga rättigheter i statlig förvaltning.

Kursintyg: Kursintyg om deltagande delas ut efter avslutad kurs.

Kontakt:

Vid frågor om praktiska arrangemang, kontakta Eva Norgren, tel 018-4711898, eva.norgren@uadm.uu.se

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Madelene Persson, doktorand vid Teologiska institutionen, madelene.persson@teol.uu.se

 

Relaterade artiklar