Verksamhetsanpassad utbildning

Juridiska och Teologiska institutionerna vid Uppsala universitet genomför i dialog med medarbetare på din myndighet en specialanpassad kompetensutvecklingsinsats. Det kan vara medverkan på en redan planerad utbildningsdag eller att vi ger någon av våra fördjupningsutbildningar ute på myndigheten, se alternativen på kurssidan.  Även andra former kan diskuteras.

Ett gott exempel: Försäkringskassan

Elena Namli, professor Teologiska inst. Uppsala universitet i samverkan med Katja Wennerfors, kompetensutvecklare på Försäkringskassan.

Elena höll ett föredrag om ”Den statliga värdegrunden – relevant för oss utbildare” på en utbildarkonferens för Försäkringskassans interna deltidsutbildare.

Eftermiddagen bestod av valbara aktiviteter.

Deltagarantal 83 personer