Kalender

Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna

2018-11-15 – 2018-11-15
Den globala rörelsen #MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med flera efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper.

Läs mer

Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar och de mänskliga rättigheterna

2018-11-15 – 2018-11-15
Samtidigt som Sverige vill stärka barnrätt genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa.

Läs mer

Frukostseminarium Stockholm

2018-12-07 – 2018-12-07
Våra frukostseminarier syftar till att stärka förvaltningens arbete för de mänskliga rättigheterna. Vilka krav gäller? Hur ska de förverkligas?

Läs mer