Kalender

Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

2017-07-04 – 2017-07-04
Sverige som nation har i flera hundra år upplevt men också utövat rasism. Vad säger svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter? Seminariet kommer att utgå ifrån aktuell forskning om bland annat antimuslimsk rasism.

Läs mer

Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

2017-07-05 – 2017-07-05
Det relativt nya fenomenet ”human rights by design” lyfts fram och problematiseras såväl teoretiskt som konkret. Seminariet fokuserar på hur man i praktiken, vid olika nivåer i det allmännas organisation, konkret kan arbeta med mänskliga rättigheter med förankring i det offentligrättsliga uppdraget.

Läs mer