Kalender

Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna - Almedalen

2018-07-03 – 2018-07-03
Den globala rörelsen MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnors ställning i samhället. Vad är juristens roll och ansvar?

Läs mer

Medicinska åldersbedömningar av unga flyktingar – vad står på spel? - Almedalen

2018-07-05 – 2018-07-05
Sverige är känt i hela världen för att ta de mänskliga rättigheterna på stort allvar. Men hur är det i praktiken? De medicinska åldersbedömningarna av unga flyktingars påstådda ålder ställer frågorna på sin spets. Är de tecken på en förändring av vår rättighetskultur och vårt samhällsklimat?

Läs mer