Begreppet ”Human Rights by Design” växer fram alltmer

När man bygger ett hus är det viktigt att beakta alla betydande delelement från allra första början. Likaså är mänskliga rättigheter av grundläggande betydelse för hur man formar offentlig verksamhet. Morten Kjaerum förklarar detta närmare.

Länk till artikel

Relaterade artiklar