Frukostseminarium 4 oktober – Hur gör man mänskliga rättigheter?

  • Mänskliga rättigheter tar allt större plats i debatten och i det dagliga arbetet inom staten. Vid detta frukostseminarium kommer Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt, att diskutera varför det är viktigt att ha mänskliga rättigheter i bakhuvudet och hur man praktiskt ska tillämpa dem. Fokus ligger på den rättsliga metoden vid tillämpning av mänskliga rättigheter.

Tid: Frukost 8.00-8.30, Seminariet 8.00 – 10.00

Lokal: F7 Möten & konferens, Flemminggatan 7, Stockholm

Kontakt Vid frågor om innehållet kontakta
Johanna Ohlsson johanna.ohlsson@teol.uu.se

Kontakt För övriga frågor kontakta
Eva Norgren eva.norgren@uadm.uu.se

Anmälan i högermarginalen!

Relaterade artiklar