Frukostseminarium 21 mars – Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se

Välkommen till ett frukostseminarium där Försäkringskassan presenterar sin nya webbplats www.likarattigheter.se 

Lika rättigheter visar hur mänskliga rättigheter aktualiseras i den dagliga verksamheten och hjälper på så sätt myndigheter och andra offentliga aktörer att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv.

Under seminariet presenterar Åsa Trotzig från Försäkringskassan filmer från www.likarattigheter.se och berättar hur de kan användas som verktyg för att arbeta med respekten för mänskliga rättigheter.

Johanna Ohlsson, Uppsala universitet ger ett par synpunkter på materialet och bjuder sedan in publiken till en gemensam diskussion.

 

Tid: Frukost 08.00 – 08.30

Seminariet 08.30 – 10.00

Lokal: F7 Möten & konferens, Flemminggatan 7, Stockholm

Kontakt Vid frågor om innehållet kontakta
Johanna Ohlsson johanna.ohlsson@teol.uu.se

Kontakt För övriga frågor kontakta
Eva Norgren eva.norgren@uadm.uu.se

Anmälan i högermarginalen!

 

 

 

Relaterade artiklar