Frukostseminarium 12 april – Värdegrund i offentlig förvaltning

Dagens ämne: Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanställning av konstitutionella regler som myndigheter är skyldiga att efterleva i all verksamhet.

Vid seminariet kommer Patrik Bremdal att presentera den statliga värdegrunden och dess bakgrund.

Frågan om varför den är så grundläggande för den statliga verksamheten kommer att ligga i fokus för presentationen.

Föreläsare: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt vid juridiska inst. Uppsala universitet

Tid: Frukost 08.00 – 08.30

Seminariet 08.30 – 10.00

Lokal: F7 Möten & konferens, Flemminggatan 7, Stockholm

Kontakt Vid frågor om innehållet kontakta
Johanna Ohlsson johanna.ohlsson@teol.uu.se

Kontakt För övriga frågor kontakta
Eva Norgren eva.norgren@uadm.uu.se

Anmälan i högermarginalen!

Relaterade artiklar