Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i Uppsala

Uppsala universitet erbjuder två kursomgångar av Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter under våren 2019

  • 28-29 mars samt 11 april
  • 16-17 maj samt 27 maj

Anmälan!

Relaterade artiklar