Juridiska institutionen lär ut mänskliga rättigheter

Docent Anna-Sara Lind och professor Olle Lundin är nya ansvariga på Juridiska institutionen i arbetat att utarbeta kurser i mänskliga rättigheter för statsanställda. De understryker att alla som arbetar inom ”det allmänna” respekterar den konstitutionella värdegrund som demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna tillsammans formar för Sverige.

Läs mer här

Relaterade artiklar