Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Omvärldsstudie med fokus på styrning och ledning.

Kommunerna, landstingen och regionerna spelar en central roll för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. De internationella exempel som presenteras i rapporten ska ge inspiration och vägledning i hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen. I rapporten kan ni bland annat läsa om holländska Utrechts policy för mänskliga rättigheter, om österrikiska Graz råd för mänskliga rättigheter och om hur kanadensiska Toronto systematiskt följer upp hur invånarnas mänskliga rättigheter tillgodoses.

Läs rapporten i sin helhet!

Relaterade artiklar