Det handlar om dina rättigheter – MR-dagarna den 17 – 19 november

Kom ihåg MR-dagarna i Malmö den 17 – 19 november! Temat för året är Det handlar om dina rättigheter och Uppsala universitet bidrar bland annat med seminarier på temat om MR i och inför kris: hur kan vi värna rättsstaten? och Mänskliga rättigheter – rätt, politik och moral.

Mänskliga rättighetsdagarna!

Relaterade artiklar