MR-dagarna 15-17 november

I år är MR-dagarna i Stockholm, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi är där med monter nr C70 och två seminarier:

Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna
Torsdag 15 november 2018 15:00 – 16:00 i sal C6

Den globala rörelsen #MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med flera efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många intressanta frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnans ställning i samhället. I detta samtal mellan Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin diskuteras rättsliga frågor kopplade till #metoo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv, inte minst inom ramen för juristutbildningen.

Föreläsare: Moa Kindström Dahlin, Patrik Bremdal
Moderator: Elena Namli

Medicinska åldersbestämningar av unga flyktingar och de mänskliga rättigheterna
Torsdag 15 november 2018 16:30 – 17:30 C6

Samtidigt som Sverige vill stärka barnrätt genom att inkorporera Barnkonventionen försvagas flyktingrätten i Sverige och Europa. Trots starka protester införde Sverige medicinska åldersbestämningar som ett sätt att pröva de unga asylsökandes påstådda ålder. I samtalet granskas utvecklingen och relateras till sådana generella trender såsom juridifiering av de mänskliga rättigheterna och teknokratisering av mänsklig utsatthet.

Föreläsare: Elena Namli, Linde Lindkvist, Rebecca Stern
Moderator: Jenny Ehnberg

Välkommen till vår monter C 70 att prata mänskliga rättigheter och boka utbildningsinsatser! Se sidan med utbildningsinsatser/kurser för mer information!

Hela programmet för MR-dagarna hittar du här! 

Relaterade artiklar