Samla kraft – en vägledning från MUCF

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

SAMLA KRAFT – En vägledning kring mottagande av asylsökande och kring nyanländas etablering

Den riktar sig framför allt till kommuner och till det civila samhällets organisationer men förhoppningsvis kan skriften vara en inspiration även för andra aktörer, inte minst för statliga myndigheter som verkar lokalt.

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

samlakraft-2016-05-10