Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det

När starka krafter ifrågasätter människors lika värde är det viktigt att veta vad vårt rättssystem säger om grundläggande rättigheter och värden skriver 19 jurister på DN debatt den 16 september. Bland juristerna finns forskaren Anna-Sara Lind, Uppsala universitet.

Läs mer på DN.se

Relaterade artiklar