Uppsala universitet fortsätter att utbilda statligt anställda inom mänskliga rättigheter

Regeringen ger Uppsala universitet  fortsatt uppdrag för 2018 att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Uppdraget bygger vidare på och utvecklar ett uppdrag som Uppsala universitet har haft sedan 2014 och är en del i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Detta innebär att Uppsala universitet ska fortsatt förvalta och vidareutveckla den webbaserade introduktionen i mänskliga rättigheter samt utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter. Dessutom ska Uppsala universitet sprida information om utbildningsinsatserna.

Syftet med uppdraget är att statligt anställd personal får förståelse för sin roll som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd. Detta för att i praktiken kunna känna igen och agera, utifrån människors olika förutsättningar och behov, i situationer där rättighetsfrågor aktualiseras i yrkesutövningen.

Läs hela regleringsbrevet för budgetåret 2018 här!

2017-12-19_Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 61 Allmänna val och demokrati

Relaterade artiklar