Välkommen till våra seminarier i Almedalen!

Även i år finns vi med i Almedalen med tre seminarier.

  • Den 4 juli 11.00-12.00 Sal B23 i Campus Gotland – Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna
  • Den 5 juli 8.00-9.00 Sal B23 i Campus Gotland – Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Se i kalendern för fylligare information

Relaterade artiklar