Webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter fortsatt tillgänglig och uppdaterad

Den webbaserade introduktion i mänskliga rättigheter som utvecklats inom uppdraget kommer fortsatt att vara tillgänglig, supportas och uppdateras, även efter det att regeringsuppdraget har upphört. Uppsala universitet fortsätter att hosta utbildningen och den finns fortsatt tillgänglig på www.mrutbildning.se.

I samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer utbildningen att uppdateras under våren 2017.

De senaste och kommande kompletteringarna av utbildningen är:

  • Fristående fördjupning om hur en konvention blir till – Beskrivning av hur en konvention växer fram och övervakas. Lanserad den 15 december 2016
  • Fristående fördjupning om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lanseras den 31 januari 2017
  • Ökad tillgänglighet med bland annat teckenspråkstolkning och översättning till minoritetsspråk – Lanserade 15 december 2016
  • Praktiska övningar för dig som arbetar inom kommun, landsting och region – Nya praktiska övningar och diskussionsunderlag som tagits fram av SKL. Lanseras den 15 februari 2017

Fördjupningar om hur en konvention blir till och om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagits fram av Myndigheten för delaktighet inom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/2415/FST).

Relaterade artiklar