Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet (juridiska och teologiska institutionerna) i samverkan med SKL tar fram en webbaserad utbildning. Kursen utgör en del av en större grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter och kommer att lanseras innan sommaren 2016.

Den webbaserade utbildningen utvecklas för att hela den offentliga verksamheten ska få en gemensam nomenklatur och en gemensam bild av vad mänskliga rättigheter är och hur de kommer till uttryck i offentlig förvaltning.

Klicka här för att komma till ett första titthål av webbutbildningen.

Relaterade artiklar