Verktyg och dokument

Här presenteras olika former av stöd tex. handledningar, vägledningar, checklistor, PPT men också andra skrifter som rör Mänskliga rättigheter.

Handledning till webbutbildning

29 MAR, 2017 Det här är en handledning till webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter – för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet. Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig [...]

CRPD - FN-kommitténs rekommendationer på svenska

3 JUN, 2016 OVERSATTNING REK CRPD[...]

Active citizenship means that you can participate fully in society.

18 MAJ, 2016 DISCIT DISCIT Final Report Executive Summary - April 2016[...]

Respekt (2016) - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

18 MAJ, 2016 Barnombudsmannen respekt-[...]

Barnkonventionen blir svensk lag

14 MAR, 2016 Regeringskansliet [...]

UKÄ:s nya rapport om mänskliga rättigheter

23 FEB, 2016 Universitets kanslers ämbetet [...]