Frukostseminarium – Mänskliga rättigheter som förtroendeskapande strategi?