Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Förutom utbildningsinsatser på din myndighet genomför vi en tvådagarsutbildning i Uppsala för alla relevanta yrkeskategorier.

Vid denna utbildning erbjuds en fokuserad genomgång av de mänskliga rättigheterna inom statsförvaltningen. Målet är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang. Rättsliga liksom andra slags aspekter berörs.

Universitetets forskare hjälper sedan med planeringen av eventuella insatser inom myndigheten.

Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för statligt anställda.