Temautbildning: Demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter