Frukostseminarier hösten 2021

Under hösten kommer vi att återuppta våra frukostseminarier. För närvarande är följande datum och teman inplanerade:

28 oktober 2021, kl. 08.00-10.00:
Mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Annika Nilsson, universitetslektor i förvaltningsrätt, ger en översikt över Agenda 2030 och dess rättsliga betydelse med särskilt fokus på aspekter kopplade till mänskliga rättigheter.

Vad har Agenda 2030 för rättslig status? Vad är politik och vad är juridik? Hur ska man som statstjänsteperson förhålla sig till Agenda 2030?

Frukost från kl. 08.00 och tid för frågor fram till kl. 10.00.
Lokal: Piperska Muren, Oscarssalen, Scheelegatan 14, Stockholm
Sista anmälningsdag har passerat.

18 november 2021, kl. 08:30-10:00:
Förvaltningslagen och mänskliga rättigheter

Förvaltningslagen är grundläggande för handläggningen av ärenden på myndigheterna och också en viktig del av uppfyllandet av mänskliga rättigheter såsom rätten till rättvis prövning och rätten till god förvaltning. Under seminariet kommer Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt,

att gå igenom de grundläggande principerna i Förvaltningslagen och dess koppling till mänskliga rättigheter.

Seminariet äger rum på Zoom. Länk för deltagande skickas dagen före frukostseminariet till den e-postadress som du har angett i din anmälan.

Till anmälan 18 november >> 

24 november 2021, kl. 08.30-09.30:
Mänskliga rättigheter som förtroendeskapande strategi?

Per Sundman, docent i etik vid Uppsala universitet, belyser och problematiserar relationen mellan arbetet med de mänskliga rättigheterna och förtroendeskapande strategier. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan stat och individ.  I och med det har mänskliga rättigheter också potential att skapa ett förtroende mellan staten och individen. Men innebär det samtidigt att de mänskliga rättigheterna även kan fungera som förtroendeskapande strategi?

Seminariet äger rum på Zoom. Länk för deltagande skickas dagen före frukostseminariet till den e-postadress som du har angett i din anmälan.

Per Sundmans forskning berör bland annat berättigandet av moralisk jämlikhet och begreppets betydelse för av politisk moral, särskilt som det kommer till uttryck i tal om demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Till anmälan 24 november>>

9 december 2021, kl. 08.30-10.00:
Diskrimineringslagen

Icke-diskriminering är en av grundbultarna bakom mänskliga rättigheter. Under detta seminarium går Mikael Hansson, lektor i arbetsrätt, igenom grunderna för diskrimineringsrätten med fokus på Diskrimineringslagens uppbyggnad och tillämpning.

Seminariet äger rum på Zoom. Länk för deltagande skickas dagen före frukostseminariet till den e-postadress som du har angett i din anmälan.

Till anmälan 9 december >>