Frukostseminarier hösten 2021

Under hösten kommer vi att återuppta våra frukostseminarier. För närvarande är följande datum och teman inplanerade:

Mänskliga rättigheter som förtroendeskapande strategi?

Per Sundman, docent i etik vid Uppsala universitet, belyser och problematiserar relationen mellan arbetet med de mänskliga rättigheterna och förtroendeskapande strategier. Seminariet ges vid två tillfällen:

Mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Annika Nilsson, universitetslektor i förvaltningsrätt, ger en översikt över Agenda 2030 och dess rättsliga betydelse med särskilt fokus på aspekter kopplade till mänskliga rättigheter. Vad har Agenda 2030 för rättslig status? Vad är politik och vad är juridik? Hur ska man som statstjänsteperson förhålla sig till Agenda 2030?

  • Seminariet ges i centrala Stockholm den 28 oktober kl. 08.30-09.30 med frukost från kl. 08.00 och tid för frågor fram till kl. 10.00.
    Till anmälan 28 oktober >>