Frukostseminarium 2022

Välkommen med din anmälan till våra frukostseminarium. Vissa seminarium genomförs som webbinarium medan andra genomförs på fysisk plats. Vi försöker i största möjliga utsträckning direktströmma och spela in våra seminarium.
Välkommen att ta kontakt med oss om du vill att vi kommer till din myndighet och arrangerar ett frukostseminarium.

Kurstillfällen:

6 april 2022, kl. 08:30-10:00:
Förvaltningslagen och mänskliga rättigheter

Förvaltningslagen är grundläggande för handläggningen av ärenden på myndigheterna och också en viktig del av uppfyllandet av mänskliga rättigheter såsom rätten till rättvis prövning och rätten till god förvaltning. Under seminariet kommer Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, att gå igenom de grundläggande principerna i Förvaltningslagen och dess koppling till mänskliga rättigheter.

Seminariet äger rum på Zoom. Länk för deltagande skickas dagen före frukostseminariet till den e-postadress som du har angett i din anmälan. 

Anmälan:

Klicka här för att komma till anmälan


21 april 2022, kl. 08.30-10.00:
Mänskliga rättigheter i en demokrati

Demokrati är ett sammansatt politiskt begrepp som tycks förenligt med en mängd politiska tolkningar – men är alla lika rimliga? Per Sundman, professor i etik vid Uppsala universitet diskuterar frågan utifrån relevant forskning och i relation till den samtida utvecklingen i Sverige och Europa. Vilken demokratisk modell stipuleras i grundlagen? Hur påverkas denna modell när jämlikhetens betydelse ifrågasätts av flera politiska aktörer i europeiska demokratier? Medverkar gör även professor Elena Namli, Uppsala universitet.

Seminariet äger rum på Zoom. Länk för deltagande skickas dagen före frukostseminariet till den e-postadress som du har angett i din anmälan.

Anmälan:

Klicka här för att komma till anmälan


19 maj 2022, kl. 08.00-10.00:
Rätten till god förvaltning – vad är det?

Johanna Romare, fil.dr i tillämpad etik, och Olof Wilske, universitetslektor i konstitutionell rätt ger perspektiv på skyldigheten för myndigheter och andra offentliga organ att motivera beslut som kan påverka enskilda. Varför finns en sådan skyldighet och hur hänger den ihop med mänskliga rättigheter och god förvaltning?

Frukost från kl. 08.00 och tid för frågor fram till kl. 10.00.

Lokal: F7 Möten & Konferens, Stockholm

Anmälan:

Klicka här för att komma till anmälan


9 juni 2022, kl. 08.00-10.00:
Statens värdegrund och de mänskliga rättigheterna

Vad är statens värdegrund och hur är den relaterad till olika offentliga uppdrag? Elena Namli och Per Sundman, Uppsala universitetet reder ut innebörden i talet om gemensam värdegrund för statsanställda och relaterar det till de mänskliga rättigheterna. Hur är statlig värdegrund förenlig med moralisk pluralism och när riskerar den att användas för att diskriminera människor?

Frukost från kl. 08.00 och tid för frågor fram till kl. 10.00.

Lokal: F7  Möten & Konferens, Stockholm

Anmälan:

Klicka här för att komma till anmälan