Tematiska utbildningar i mänskliga rättigheter

Tematiska utbildningar är hel- eller halvdagsutbildningar på distans där du får fördjupad och fokuserad kunskap i frågor som rör de mänskliga rättigheterna, t.ex. barnkonventionen i svensk lag, den statliga värdegrunden, diskriminering, rasism, de mänskliga rättigheternas historia, eller relationen mellan mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Vi kan även erbjuda tematiska utbildningstillfällen som verksamhetsanpassad utbildning och i varierande längd. Vi föreläser då enbart för er myndighet, med möjlighet till frågor och diskussion. Utbildningen kan även ta formen av en workshop. Kontakta oss för mer information.