Handledning till webbutbildning

Det här är en handledning till webbutbildningen Introduktion till mänskliga rättigheter – för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp.

Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd för blandat lärande. Det innebär att du kan använda webbutbildningen i kombination med andra former för utbildning, reflektion och diskussion på arbetsplatsen. Se den här handledningen som ett förslag på hur du kan leda utbildningen, samtidigt som du kan sätta din prägel på upplägget och diskussionen.

2017-03-29_mr_handledning

Relaterade artiklar