Kalender

Frukostseminarium - Mänskliga rättigheter som förtroendeskapande strategi?

2021-10-20 – 2021-10-20
Per Sundman, docent i etik vid Uppsala universitet, belyser och problematiserar relationen mellan arbetet med de mänskliga rättigheterna och förtroendeskapande strategier

Läs mer

Temautbildning: Demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter

2021-10-21 – 2021-10-21
Digital halvdagsutbildning om demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter. Föreläsare Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet

Läs mer

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

2021-10-21
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Läs mer

Frukostseminarium - Mänskliga rättigheter och Agenda 2030

2021-10-28 – 2021-10-28
Annika Nilsson, universitetslektor i förvaltningsrätt, ger en översikt över Agenda 2030 och dess rättsliga betydelse med särskilt fokus på aspekter kopplade till mänskliga rättigheter.

Läs mer

Temautbildning: Barnkonventionen som svensk lag

2021-11-11 – 2021-11-11
Halvdagsutbildning om Barnkonventionen som svensk lag. Målet med utbildningen är således fördjupad kunskap om vad det innebär att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Kursen leds av Maria Grahn Farley som är ledande barnrättsexpert och docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Läs mer

Frukostseminarium - Mänskliga rättigheter som förtroendeskapande strategi?

2021-11-24 – 2021-11-24
Per Sundman, docent i etik vid Uppsala universitet, belyser och problematiserar relationen mellan arbetet med de mänskliga rättigheterna och förtroendeskapande strategier

Läs mer

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

2021-11-25
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Läs mer