Kalender

Temautbildning: Demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter

2021-09-17 – 2021-09-17
Digital halvdagsutbildning om demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter. Föreläsare Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet

Läs mer

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

2021-09-21
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Läs mer

Temautbildning: Demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter

2021-10-21 – 2021-10-21
Digital halvdagsutbildning om demokratisk pluralism, mänskliga rättigheter och minoriteter. Föreläsare Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet

Läs mer

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

2021-10-21
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Läs mer

Temautbildning: Barnkonventionen som svensk lag

2021-11-04 – 2021-11-04
Halvdagsutbildning om Barnkonventionen som svensk lag. Målet med utbildningen är således fördjupad kunskap om vad det innebär att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Kursen leds av Maria Grahn Farley som är ledande barnrättsexpert och docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Läs mer

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

2021-11-25
Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Läs mer