CRPD – allmän kommentar 1 och 2 på svenska

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) har hittills utarbetat två allmänna kommentarer till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om artikel 12 Likhet inför lagen och artikel 9 Tillgänglighet

Kommentarerna har som syfte att förtydliga och beskriva innehållet i artiklarna och deras tillämpning för konventionsstaterna.

Myndigheten för delaktighet har översatt dem till svenska och snart finns de även i tillgängliga format.

Artikel 12 Likhet inför lagen!

Artikel 9 Tillgänglighet!

Relaterade artiklar