Nyheter i webbutbildningen!

NU finns den grundläggande webbutbildningen i mänskliga rättigheter som svarar på frågorna VARFÖR, VAD och HUR i en engelska version

OCH länk till en extern utbildning som Försäkringskassan tagit fram – Webbplats om lika rättigheter 

du hittar båda nyheterna här!