Förlängt regeringsuppdrag 2020

Vi är glada att berätta att Uppsala universitet även  för 2020 har fått regeringens förtroende att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Vi kommer så snart som möjligt att annonsera vilka utbildningsaktiviteter vi kommer att erbjuda, dock kan ni redan nu anmäla intresse för våra verksamhetsanpassade utbildningsinsatser.

I nära dialog med din myndighet inventeras behov och frågeställningar om mänskliga rättigheter som aktualiseras i verksamheten för att därefter utarbeta och genomföra en utbildningsinsats på just din myndighet. Medverkar gör universitetets forskare och lärare.

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri och tillgänglig för statligt anställda.

Kontakt

Vid frågor kontakta Johanna Ohlsson, projektledare johanna.ohlsson@teol.uu.se