Kompetensutveckling i mänskliga rättigheter

Ny kompetensutvecklingsinsats

  • Verksamhetsanpassad kompetensutbildning – utbildning som skräddarsys i samverkan mellan Uppsala universitet och din myndighet.

Det kan vara medverkan på en redan planerad utbildningsdag eller att vi ger någon av våra fördjupningsutbildningar ute på myndigheten, se alternativen nedan.  Även andra former kan diskuteras.

 

Äntligen kan vi återigen erbjuda de sedan tidigare framtagna utbildningar:

  • Grundutbildning i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder en grundutbildning i mänskliga rättigheter som omfattar 3 dagar (2+1/2 dag), med mellanliggande arbete i den egna verksamheten. Grundutbildningen vänder sig till statligt anställda med särskilt ansvar för verksamhetens utveckling och beaktar särskilt hur de mänskliga rättigheterna inverkar på den egna yrkesutövningen i rollen som statstjänsteman.

se mer info här! Grundutbildning

  • Utbildning på avancerad nivå

Fördjupningsutbildningarna vänder sig till yrkesroller som vill fördjupa sig inom ett eller flera områden inom mänskliga rättigheter.

  • Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett MR-perspektiv
  • Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning
  • Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen – en praktisk verktygslåda.

se här för mer info! Fördjupningskurser

 

Relaterade artiklar